slotakkoord

Met pijn in ons hart hebben wij geconstateerd dat onze muziekvereniging niet meer levensvatbaar is.
Wij willen niet ‘met stille trom vertrekken’ en geven daarom op 2 december 2017 een afscheidsconcert.

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn.
Het concert vangt aan om 19.45 en vindt plaats in de Gereformeerde Kerk van Stedum. De entree is gratis.

Als u naast uw aanwezigheid nog een andere bijdrage wilt leveren aan deze avond
(denk aan: een paar woorden of een mooie foto laten zien), dan vragen wij u dit te overleggen met Esther van Wijk, 06 1355 8169.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en leden van Jehova Nissi Stedum